Editors: Prof. Erik Borgman, Iris Plessius and Prof. Mirjam van Reisen

Year: 2012

Language: Dutch

Publisher: Veloren

ISBN: 978-90-8704-332-2

In Love and Justice The Diary of Marga Klompé 1948-1949

Summary

Marga Klompé (1912-1986) leeft nog altijd voort in de herinnering als de eerste vrouwelijke minister van Nederland, als grondlegster van de Algemene Bijstandwet en de Wet op de Bejaardenoorden. Zij was een voorvechtster van vrede en internationale gerechtigheid en meende dat bijdragen aan een goede samenleving ieders opdracht was. Hierbij was haar rooms-katholieke geloof de grondslag.


Gedurende haar eerste jaar als lid van de Tweede Kamer, van augustus 1948 tot augustus 1949, hield Klompé een dagboek bij. Zij noteerde wat zij meemaakte en wie zij ontmoette. Ze maakte ook aantekeningen over haar inzet om ‘in Liefde en Rechtvaardigheid’ te leven en politiek te bedrijven. Dit bezielde, bij tijden ontroerende dagboek wordt in deze uitgave bij gelegenheid van haar honderdste geboortedag gepubliceerd, omgeven door enkele andere teksten die licht werpen op Klompés blijvende betekenis.


Erik Borgman doceert publieke theologie en bekleedt de Cobbenhagen-leerstoel van Tilburg University. Iris Plessius is historica en bereidt een promotie voor.

Mirjam van Reisen bekleedt de Marga Klompé-leerstoel voor internationale sociale verantwoordelijkheid aan Tilburg University